ព័ត៌មានជាតិ

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ​សារាចរណែនាំ ស្ដីពី​ការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុស​ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ របស់​រដ្ឋបា​លថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាល​នៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ សារាចរណែនាំ ស្ដីពី​ការអនុ​វត្តច្បាប់​ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២២ របស់រដ្ឋបា​លថ្នាក់ក្រោមជាតិ​។កិច្ចប្រជុំនេះបា​នប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនៅមន្ទីរសេដ្ឋកិ​ច្ច

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី អភិបាល​នៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ សារាចរណែនាំ ស្ដីពី​ការអនុ​វត្តច្បាប់​ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២២ របស់រដ្ឋបា​លថ្នាក់ក្រោមជាតិ​។កិច្ចប្រជុំនេះបា​នប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនៅមន្ទីរសេដ្ឋកិ​ច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ ដោយមានការចូល​រួមពីអភិ​បាល អភិ​បា​លរងក្រុង ស្រុកទាំង៩ លោក លោកស្រី មេឃុំ ចៅសង្កាត់ទាំង៦៧ ឃុំ​សង្កាត់​

 

លោក បឹង គឹមសឹង ប្រធា​នមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត បានមានប្រសា​សន៍​ថា ច្បាប់ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុស​ម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២២ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើងក្នុងបរិការណ៍ ដែលកម្ពុជា​ស្ថិតក្នុង​វិបត្តិជំងឺ​កូវីដ19 នៅឡើយ បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការ​ណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១ និងការ​បន្តរីករា​លដាល នៃមេរោគកូរូណា​បម្លែងថ្មី ដែល​បង្កឲ្យមានផ​លប៉ះពាល់អវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព សង្គ​ម សេដ្ឋកិច្ច នឹង​ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងកំពុង​ដាក់សម្ពាធ​កាន់តែធ្ងន់​ធ្ងរមក​លើថវិកា​ជាតិ

 

ការផ្សព្វផ្សាយសារាច​រណែនាំ ស្ដីពីការអនុវត្តច្បា​ប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់​ការគ្រប់គ្រ​ងឆ្នាំ ២០២២ នាថ្ងៃនេះពិត​ជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្ត មន្ទីរសុខាភិ​បាល នៃរដ្ឋបាលខេត្ត អង្គភាពទីភ្នាក់ងា​រប្រតិបត្តិការពិសេស ក្រុងស្រុក ឃុំសង្កាត់ អនុវត្តថវិកា ឲ្យបាន​រលូន​ទាន់ពេល​វេលាត្រឹមត្រូវ ស្រ​បតា​មច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២២ និងលិខិតបទ​បញ្ញត្តិគ​តិយុត្ត ដើម្បីធានាឲ្យថវិកាឆ្នាំ ២០២២ ក្លាយជាឧបករណ៍ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដ សម្រាប់អ​នុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ការគ្រប់គ្រង ការអនុវត្តថ​វិកាត្រូវតែ​ហ្មត់ចត់ និងម៉ឺងម៉ាត់ ទាំងការគ្រប់គ្រង ការប្រមូលចំណូល និងការអនុវត្តចំណាយ ដោយ​ត្រូវពង្រឹងការ​គោរពច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

 

ថ្លែងក្នុងកិច្ច​ប្រជុំដ៏មានសារៈសំខា​ន់នេះផងដែរ ឯកឧត្តម អុំ រាត្រី អភិបាល​ខេត្តបានមា​នប្រសា​សន៍ថា កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះ មានសារៈសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្ត មន្ទីរសុខាភិបា​លនៃ​រដ្ឋបាល​ខេត្ត អង្គភាព​ទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពិសេស គណៈអភិបាលក្រុងស្រុក មេឃុំ ចៅសង្កាត់ និងមន្ត្រីដែ​លពាក់ព័ន្ធ និងការអនុវត្តចំណូលចំ​ណាយថវិកាក្នុងឆ្នាំ ២០២២ នេះ អោយ​សម្រេច​បានតាមគោ​លដៅនិងគោលនយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាល​បានកំណត់។ ធានាការគ្រប់គ្រង ការអនុវត្តថ​វិកាឈានទៅបង្កើត​លទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលអាចវាស់វែងបាន និងរួមចំណែក​ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុងការសម្រេចគោលបំណង គោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

 

ឯកឧត្តមបន្តថា ដើម្បីសម្រេច​គោលដៅនេះ ថវិកាឆ្នាំ ២០២២ ត្រូវបានរៀបចំឡើង​ដោយផ្អែកលើអ​ភិក្រមគ្រឹះ ជាយុទ្ធសាស្ត្រសំ​ខាន់ៗចំនួនរួមមាន៖១ទប់ទល់ការរាតត្បាត នឹងកាត់បន្ថយផ​លប៉ះពាល់​ពីជំងឺកូវីដ19 និងរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ19 នៅក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី។

អនុវត្តក្របខ័ណ្ឌ​យុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីស្តារ និងជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដើម្បីធា​នាសម្រេ​ចឱ្យបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់,%

ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសការគ្រប់គ្រ​ងបាននៅអតិផរណា និងការធានាស្ថិរភាព នៃអត្រា​ប្ដូរប្រាក់ ព្រមទាំងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុជាទូទៅ ៤,បន្តនិរន្តរភាព នៃប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋ នឹងបន្តជំរុញ​អនុវត្តកម្មវិ​ធីកែទម្រង់សំខាន់ៗ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយ​តបនឹង សេចក្ដីត្រូវការ របស់ប្រជាជ​នតាមកា។

ធានាអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនូវរបៀបវារៈ នៃការលើកស្ទួយលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ពិសេសការរៀ​បចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក៏ដូចជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចតំបន់ និងអន្តរជាតិ របស់កម្ពុជាជា​ពិសេសក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន៕

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button