ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

លួចបើកច្រករបៀង តំបន់៥ ក្នុងស្រុកអូរជ្រៅ ផ្គើនបញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំ ដើម្បីបើកឱ្យរថយន្ត ដឹកទំនិញគេចពន្ធតូចធំ ចេញ ចូល ដោយសេរី ទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ ទោះ បីប្រមុខ រាជ រដ្ឋាភិបាលបានដា ក់ចេញ នូវបទ បញ្ជា ដល់ អាជ្ញាធរមាន សមត្ថ កិច្ចដែ ល ឈ រជើង នៅ តាម បណ្ដាល ច្រក ព្រំដែន ត្រូវបិ ទច្រក របៀង ខុស ច្បាប់ទាំ ងអស់ក្នុង ដែន សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្លួន យ៉ាង ណាក្តី ក៏ប៉ុន្តែ ច្រករ បៀងតំ បន់៥ ស្ថិត នៅក្នុងស្រុក អូរជ្រៅ ដែលក្រោម ការ គ្រ ប់គ្រង របស់ អង្គភា ព យោ ធាលេខ ៥០ ៣ ដើរ ផ្ទុយ ដោ យ បើ កឱ្យរ ថ យន្តធុន ធំ តូចដឹ កទំនិ ញចេញ-ចូល ទាំង យប់ ទាំងថ្ងៃ ដោ យសេ រី ទៅ វិញ គ្មាន ការត្រួតពិ និត្យឲ្យបា នត្រឹម ត្រូវពី ជំ នាញ ពា ក់ព័ន្ធនោះ ឡើយ ទាំ ងនេះ អាច ជា ហេតុធ្វើឲ្យបា ត់បង់ ចំណូល ពន្ធចូល រដ្ឋផង ពិសេស កា រជួញ ដូរ មនុស្ស នាំ អាវុធ ជាតិ ផ្ទុះខុស ច្បាប់ ជា ដើម ធ្វើឲ្យប៉ះ ពាល់ ដល់សង្គម ជាតិ ផងដែរ។

ពាក់ព័ន្ធក រណី បើ កច្រករ បៀង នេះ លោក វរៈ សេនីយ៍ ទោ រឿង សា រិត មេប ញ្ជាការ ក ងកា រពារ ព្រំដែ ន លេ ខ ៥០៣ បា នប្រាប់ភ្នា ក់ ងារ យើង តាម ទូរសព្ទ ថា លោ ក មិន ដឹង នោះ ទេ ចាំ សួរកូន ចៅខាង ក្រោម សិ ន ពីព្រោះ លោ កមិ ន បាន ឲ្យ បើក ច្រក ចេ ញចូល នោះ ដែរ ។ដោយ ឡែកឯ កឧត្តម អ៊ុ រាត្រី អភិបា លនៃគ ណៈអ ភិបាលខេត្ត និង ជាប្រធាន គណៈបញ្ជាការ ឯកភា ពរដ្ឋបា លខេត្ត បានឲ្យដឹ ងតា មទូរ សព្ទ យ៉ាង ខ្លីថា ក្រុម កា រងា រ គេ ធ្វើ កា រ ហើយ ។

គួរ រំលឹងផ ងដែរថា រ យះកា រកន្លង មកនេះ ប្រមុខរាជរ ដ្ឋាភិបា ល បាន ដាក់ ចេញនូវបទបញ្ជា យ៉ាងដា ច់ណា ត់ ឲ្យមិន ឲ្យ មា ន ការ បើកច្រក របៀង ខុ សច្បាប់ នោះឡើយព្រោះថា កម្ពុជាមា នច្រក អន្តរ ជាតិធំ ៗ គ្រប់គ្រា ន់ ហើយ ដូច្នេះ មិន ចាំ បាច់ អី មានច្រករ បៀងដែ លអាច កើត មាន កា រប្រព្រឹត្តប ទល្មើស ជា ច្រើ ន ឆ្លង កាត់ នោះ ទេ ។

យោ ងតាមលិខិតរប ស់ក្រសួង មហាផ្ទៃលេ ខ:២៦ ៥០ សជ ណ ចុះថ្ងៃ ទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ដែល បានជម្រាប ជូន ដល់គណៈបញ្ជាកា រឯកភាពរដ្ឋបា លខេត្តជាប់ព្រំដែនជា មួយប្រទេ សជិតខាង ស្ដីអំពី កា រពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិ ងការត្រួតពិនិត្យការ ចេញ-ចូលឆ្លង កាត់ព្រំដែន។ក្នុង លិខិត នោះបានប ញ្ជាក់ថា ក្រសួងម ហាផ្ទៃ បាន កត់សម្គាល់ ឃើញថា នៅ មាន ភា ពខ្វះចន្លោះ និងភា ពមិនប្រក្រតីមួយចំ នួន កើត ចេញពី ការធ្វេ សប្រហែសក្នុង ការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ចដូចជា ការលួច លាក់ បើកដំ ណើរ ការច្រករបៀង ខុសច្បាប់ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ សាស្ត្រខេត្ត ជាប់ព្រំដែនមួយចំ នួននិង ការយកក ម្រៃផ្លូវ ការពី រព លក រ និងប្រជាព លរដ្ឋទូទៅ នៅពេ លឆ្លង កាត់ចេញ ចូល តាមច្រក ទ្វាព្រំដែន ដែល កត្តា ទាំង នេះ បាន ជះឥទ្ធិព លមិន ល្អដល់ស ន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្ដាប់ ធ្នាប់ និងរបៀ បរៀបរយ តាម បណ្ដា យខ្សែបន្ទាត់ព្រំ ដែន។ក្នុង ន័យនេះ ដើម្បីលើ កកម្ពស់ប្រសិទ្ធភា ពនៃការអនុវត្តតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិ និត្យរប ស់អាជ្ញាធរ មានសមត្ថកិច្ចឈ រជើងនៅតាមបណ្ដាលច្រកទ្វារព្រំដែន និងអនុវត្ត តាមប្រសា សន៍ដឹ កនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្ដេច ម ហាបវរធិ បតី ហ៊ុន ម៉ាណែ ត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក ម្ពុជា ក្រ សួង ម ហាផ្ទៃសូម ធ្វើកា រក្រើនរំ លឹកសា ជាថ្មី ត្រូវ យក ចិត្តទុក ដាក់អនុវត្តនូ វការងារមួយ ចំនួនពិសេ ស ត្រូវបិទ ច្រករបៀប ខុសច្បាប់ ទាំង អស់ ក្នុងដែនស មត្ថកិច្ចរប ស់ខ្លួន ប៉ុន្តែនៅតំ បន់៥ ស្ថិត នៅក្នុង ស្រុក អូរជ្រៅ ក្រោម ការ គ្រ ប់គ្រង របស់ លោក វរៈ សេនីយ៍ ទោ រឿង សា រិត មេប ញ្ជាការ ក ងកា រពារ ព្រំ ដែ ន លេ ខ ៥០៣ នូវតែ បន្តបើកច្រករ បៀង ឲ្យចេញចូលដោយគក្លើនទាំងយប់ទាំថ្ងៃ។ដូច្នេះស្នើ ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ពិសេសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ពិនិត្យនិងមានវិធានការផងទាន៕

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button